Algemene Voorwaarden

Bij deelname (zowel individueel als in teamverband) aan de Halve Marathon Harderwijk zijn de ‘Algemene Voorwaarden’ van toepassing. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer als gevolg van deelname aan het evenement oploopt, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de organisatie jegens een onrechtmatige daad (o.d. art.6:162BW).

Bij inschrijving verklaart U zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden

Afdrukken E-mailadres